- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Xứng danh truyền thống Anh hùng

Posted By On 17/03/2015 @ 10:52 sáng In Tin nổi bật | No Comments

Đội tự vệ NHCSXH trong một buổi huấn luyện do Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) tổ chức [1]

Đội tự vệ NHCSXH trong một buổi huấn luyện do Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) tổ chức

Truyền thống Anh hùng

Ngay từ khi mới ra đời Đảng ta đã đề ra chủ trương về “Vũ trang cho công nông” (Luận cương Chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương). Trong những năm 1930 - 1931, trong cả nước có rất nhiều cuộc bãi công, biểu tình liên tiếp nổ ra ở hầu khắp các địa phương, tháng 3/1935 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung quốc) Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Đây là dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng.

Ngày 02/9/1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong vòng vây của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế. DQTV Việt Nam trở thành lực lượng vũ trang của Nhà nước, một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân, một công cụ chủ yếu của chính quyền cơ sở. Từ phong trào quân sự hóa toàn dân, vũ trang toàn dân, tự vệ cứu quốc mà nòng cốt là tự vệ chiến đấu trong một thời gian ngắn được Mặt trận Việt Minh tổ chức rộng khắp ở các làng xã, đường phố trong cả nước. Lực lượng này đã thực sự là một công cụ chuyên chính chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng.

Ngày 23/9/1945, Quân đội Pháp được quân Anh giúp sức nổ súng gây chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các địa phương ở miền Nam nhất là Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, lực lượng DQTV đã phối hợp với bộ đội chủ lực anh dũng chiến đấu ngăn chặn địch, diệt ác, trừ gian, phá hoại đường giao thông… Ở miền Bắc, lực lượng DQTV phối hợp với công an nhân dân và Vệ quốc quân tham gia trừng trị bọn phản động nội địa, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng DQTV và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23,1 vạn/50 vạn quân địch (chiếm tỷ lệ 46,4% tổng số lực lượng địch bị tiêu diệt) làm tan rã trên 20 vạn tên (chiếm tỷ lệ 35%) và kiềm chế, phân tán trên 90% tổng số lực lượng trên toàn chiến trường, góp phần cùng bộ đội chủ lực giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” và giải phóng hoàn toàn miền Bắc năm 1954.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống Mỹ cứu nước đấu tranh giải phóng ở miền Nam, lực lượng DQTV ở miền Bắc đã tích cực tham gia cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, phong kiến, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tham gia bắt gọn nhiều toán biệt kích Mỹ - Ngụy tung ra miền Bắc (nhất là những năm 1960 - 1963). Trong chống chiến tranh phá hoại miền Bắc chủ yếu bằng không quân, hải quân hiện đại của đế quốc Mỹ, lực lượng phòng không DQTV miền Bắc đã được tổ chức trên 700 phân đội, tăng cường trang bị nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại như: Súng máy cao xạ 12,7mm, 14,5mm, 58 đại đội pháo cao xạ 37mm đến 100mm và 36 phân đội pháo binh các loại đánh tàu chiến địch… Lực lượng DQTV đã phối hợp với bộ đội, công an và nhân dân thực hiện “tay cày tay súng, tay búa tay súng” chiến đấu liên tục ngày đêm. Cùng với mạng lưới bắn máy bay địch bay thấp bằng súng bộ binh hình thành lưới lửa tầm thấp dày đặc vô cùng lợi hại, DQTV đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội phòng không, không quân bắn rơi nhiều máy bay địch. Riêng DQTV đã độc lập bắn rơi 424 máy bay các loại trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc (chiếm 10%), bắt sống nhiều giặc lái, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch.

Lực lượng dân quân du kích ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tỏ rõ khả năng anh dũng phi thường, luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các hình thức đánh địch hết sức phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận), hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ… thực hiện bám trụ kiên cường, giữ thế xen kẽ, cài răng lược với địch. Đây là một phương thức tác chiến, một cách đánh độc đáo, sáng tạo của chiến tranh du kích Việt Nam

Từ khi cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội lực lượng DQTV đã làm nòng cốt cho nhân dân ở cơ sở khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực rà phá, bóc gỡ bom mìn địch, giải phóng hàng triệu ha đất canh tác để nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục truy quét tàn quân, bọn phản động của địch còn cài cắm lại. Lực lượng DQTV đã được huy động hàng triệu lượt người tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, phối hợp và phục vụ bộ đội chiến đấu góp phần quan trọng vào thắng lợi của 02 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, phối hợp với Công an nhân dân và các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Đất nước.

Trải qua 80 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công, nông lâm trường, nhà máy, xí nghiệp. Sống, chiến đấu trong lòng dân, được nhân dân yêu thương, đùm bọc. Trong suốt 80 năm vượt qua đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DQTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn. Từ năm 2002 đến nay, lực lượng DQTV đã có 16.761.878 người với 42.617.994 ngày công tham gia trực sẵn sàng chiến đấu và tuần tra canh gác; 43.167 người với 189.860 ngày công tham gia bảo vệ biên giới đất liền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; 887.093 ngày công tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 2.093.931 người tham gia với 5.345.537 ngày công tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 3.895.344 người với 9.218.882 ngày công vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở. 

Để ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng DQTV qua các thời kỳ đã có 370 tập thể và 284 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. 

Dân quân tự vệ NHCSXH

Phát huy truyền thống của lực lượng DQTV, DQTV NHCSXH đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, của chính quyền ở địa phương. Đến nay, tại Hội sở chính NHCSXH đã thường xuyên củng cố xây dựng được lực lượng DQTV gồm 13 đồng chí, trong đó Ban chỉ huy quân sự gồm 04 đồng chí và 09 đội viên Đội tự vệ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lực lượng DQTV thường xuyên tham gia tốt công tác huấn luyện, hội thao, hội thi và diễn tập do Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai tổ chức và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, DQTV NHCSXH đã thường xuyên tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, luật Nghĩa vụ quân sự, luật Dân quân tự vệ nói riêng đến cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị. Nhờ đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nhận thức đúng đắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn liền với an ninh nhân dân, quân sự địa phương. Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự NHCSXH tổ chức rà soát, đăng ký cán bộ trong độ tuổi DQTV bảo đảm đúng thời gian, quy định, đồng thời rà soát bổ sung lực lượng nòng cốt đảm bảo chất lượng trong công tác huấn luyện. Chấp hành tốt sự chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai trong tham dự lễ ra quân huấn luyện, Hội thao quân sự đảm bảo đủ quân số và các nội dung. Công tác giáo dục chính trị quân sự được quan tâm, đội ngũ cán bộ tự vệ được bồi dưỡng kiến thức cơ bản, làm chỗ dựa để huấn luyện và điều hành lực lượng tự vệ hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Trong huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu hằng năm tại đơn vị luôn được thực hiện nghiêm túc, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, giáo án được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nội dung huấn luyện sát với thực tiễn, phù hợp với đặc thù tự vệ của đơn vị, đảm bảo thời gian, nội dung huấn luyện với chất lượng tốt nhất, kịp thời rút kinh nghiệm nên kết quả đạt cao.

Để xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban chỉ huy quân sự NHCSXH đã tổ chức phát động các đợt thi đua. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị đối với công tác DQTV, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo, chỉ huy DQTV. Kịp thời bổ sung lực lượng nòng cốt, tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng DQTV. Đặc biệt, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ tự vệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/xung-danh-truyen-thong-anh-hung.html

URLs in this post:

[1] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2015/03/Ảnh-1-Xứng-danh-truyền-thống-Anh-hùng.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.