- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 21/07/2021 @ 6:30 chiều In Tin mới cập nhật,Ứng phó với đại dịch COVID-19 | Comments Disabled

1 [1]

NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021QĐ-TTg

 

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, phối hợp các ngành, hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng Nhân dân, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi biết rõ chính sách của Chính phủ để có kế hoạch định hướng tham gia vay vốn nếu đáp ứng, đảm bảo điều kiện thụ hưởng theo quy định.

Phối hợp rà soát, nắm chắc đối tượng đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn để có cơ sở hướng dẫn làm thủ tục và cho vay kịp thời, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện trả lương ngừng việc cho người lao động và trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Được biết, chính sách này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, đơn giản hoá thủ tục, các điều kiện, nâng mức cho vay cao hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thực hiện trong năm 2020; đặc biệt điểm mới của chính sách lần này mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm là cho vay tạo điều kiện cho người sử dụng lao động có thêm nguồn vốn để trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.   

Về điều kiện, thủ tục, quy định:

Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

+ Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

+  Không có nợ xấu tại TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

+ Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022:

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

+ Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

Lãi suất cho vay: 0%, Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/trien-khai-chinh-sach-cho-vay-tra-luong-ngung-viec-va-phuc-hoi-san-xuat-kinh-doanh-do-anh-huong-dich-benh-covid-19.html

URLs in this post:

[1] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/07/12.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.