- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Posted By On 22/08/2012 @ 2:04 chiều In Công tác Đảng | No Comments

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc [1]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho biết: Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương hiện có 33 đảng bộ trực thuộc, 1.180 tổ chức cơ sở đảng, 4.798 chi bộ trực thuộc và gần 75.000 đảng viên. Đảng ủy Khối có đặc điểm không có tổ chức chính quyền cùng cấp; việc quản lý vốn, tài sản và cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp do Chính phủ quản lý và một số Bộ, ngành thực hiện theo sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình tổ chức đảng trong các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng chưa thống nhất; tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trên địa bàn cả nước và ở ngoài nước với nhiều loại hình khác nhau.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp bộ đảng, lãnh đạo đảng bộ các doanh nghiệp, ngân hàng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Khối và Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng đã lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng; khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội với tỷ trọng 40% GDP của cả nước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp, ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô vốn tăng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, thực sự là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Các đơn vị trong Khối đã tập trung thực hiện và hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đưa vào vận hành, sản xuất; các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, biển đảo, vùng khó khăn của đất nước đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối được chú trọng, vai trò của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Các mặt công tác đảng ở cơ sở dần đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên. Mô hình tổ chức đảng được xây dựng, kiện toàn từng bước phù hợp với mô hình tổ chức tập đoàn, tổng công ty, đơn vị; từng bước gắn kết công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, đồng thời lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho gần 1.600 cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng; các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức 152 hội nghị quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Theo đánh giá bước đầu của Đảng ủy Khối, đại đa số cán bộ, đảng viên đón nhận Nghị quyết với tinh thần đồng tình, nhất trí cao và cho rằng, Trung ương đã đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp đồng bộ để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc đang tiến hành tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo kiểm điểm cá nhân và tập thể theo kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi làm việc [2]

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, trong thời gian qua, chất lượng và hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp còn thấp, chưa thật vững chắc, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế; một số doanh nghiệp còn đầu tư dàn trải, trái với quy hoạch được phê duyệt… Công tác kiểm tra, giám sát có lúc còn lúng túng, chất lượng và hiệu quả còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp, trước hết, cần tổng kết mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, từ đó có những phương thức lãnh đạo cho phù hợp. Cũng theo Phó Thủ tướng, mô hình tốt nhất để quản lý và lãnh đạo thống nhất, hiệu quả là mô hình theo ngành dọc; bên cạnh đó, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn nào thì cần kết hợp với địa phương đó để giám sát và quản lý đảng viên được tốt hơn, hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp Trung ương cũng cần xem xét, rà soát lại cơ chế bí thư và người đứng đầu cho phù hợp, hiện nay, vẫn đang tồn tại mô hình “3 trong 1″ hoặc “4 trong 1″ tại các doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đánh giá trong báo cáo của Đảng ủy Khối về kết quả đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân và phương hướng sắp tới. Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư khẳng định, mặc dù mới thành lập được 5 năm, nhưng Đảng bộ Khối đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo các cấp ủy, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với sản xuất kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối đã phát huy tốt vai trò, vị trí là các doanh nghiệp trọng điểm của Trung ương, hoạt động có hiệu quả và có đóng góp lớn cho nền kinh tế của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị [3]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, từ những hạn chế, yếu kém đã nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước. “Làm tốt công tác xây dựng Đảng mới ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên, từ đó mới xây dựng và phát triển bền vững doanh nghiệp” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, trước mắt, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ quan Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp; gắn bó chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ trong doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp, ngân hàng phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, tăng cường quản lý gắn với nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, qua đó, kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc để nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm; đồng thời phát hiện cổ vũ nhân tố mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của đất nước.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần gắn việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của từng đơn vị doanh nghiệp; đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng quá trình phát triển của doanh nghiệp, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đầu tư có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp. Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng, trên cơ sở đó, rà soát và đánh giá lại hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp, lĩnh vực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian trước mắt, Đảng ủy Khối cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện việc kiểm điểm nghiêm túc, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, qua đó đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Khối cần chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về mô hình quản lý doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-lam-viec-voi-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-trung-uong.html

URLs in this post:

[1] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2012/12/37.jpg

[2] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2012/12/45.jpg

[3] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2012/12/53.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.