- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Thông báo Về câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 19/06/2019 @ 10:30 sáng In Cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW | Comments Disabled

Untitled-1 [1]


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/thong-bao-ve-cau-hoi-cuoc-thi-tim-hieu-ve-thuc-hien-chi-thi-so-40-cttw-ngay-22112014-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi.html

URLs in this post:

[1] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2019/06/Untitled-11.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.