- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Thông báo số 158/TB-VPCP về: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 16/04/2020 @ 4:51 chiều In Ứng phó với đại dịch COVID-19 | Comments Disabled


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/thong-bao-so-158tb-vpcp-ve-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19.html

URLs in this post:

[1] Thông báo số 153/TB-VPCP về: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: https://vbsp.org.vn/thong-bao-so-153tb-vpcp-ve-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19.html

[2] Văn bản số 2061/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ: Về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: https://vbsp.org.vn/van-ban-so-2061vpcp-kgvx-cua-van-phong-chinh-phu-ve-viec-thuc-hien-chi-thi-so-16-ctttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19.html

[3] Quyết định số 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công bố dịch Covid-19: https://vbsp.org.vn/quyet-dinh-so-447qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-cong-bo-dich-covid-19.html

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00011.jpg

[5] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00021.jpg

[6] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00031.jpg

[7] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00041.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.