Quảng Ninh đồng hành cùng hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó do dịch Covid-19