- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi vào tái sản xuất (BTV - 10.10.2021)

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 11/10/2021 @ 8:55 sáng In Xem/Video | Comments Disabled


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/phat-huy-hieu-qua-nguon-von-vay-uu-dai-vao-tai-san-xuat-btv-10-10-2021.html

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.