- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2021

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 09/01/2021 @ 1:51 chiều In Phóng sự ảnh | Comments Disabled

(VBSP News) Sáng ngày 09/1/2021, tại Hà Nội, NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Ban KTKSNB khu vực miền Nam; Giám đốc cơ sở đào tạo khu vực miền Nam; Giám đốc 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở Giao dịch.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/nhcsxh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021.html

URLs in this post:

[1] Giữ vững danh hiệu “Anh hùng lao động” trong lòng người nghèo: https://vbsp.org.vn/giu-vung-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-trong-long-nguoi-ngheo.html

[2] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A2166a.jpg

[3] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1620.jpg

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A2063.jpg

[5] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A2172.jpg

[6] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1600.jpg

[7] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1626.jpg

[8] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1629.jpg

[9] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1639.jpg

[10] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1648.jpg

[11] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1652.jpg

[12] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1674.jpg

[13] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1679.jpg

[14] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1687.jpg

[15] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1702.jpg

[16] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A2004.jpg

[17] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1752.jpg

[18] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1837.jpg

[19] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1863.jpg

[20] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A19001.jpg

[21] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1919.jpg

[22] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1932.jpg

[23] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1948.jpg

[24] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1962.jpg

[25] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/01/6X0A1990.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.