- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Nghiệm thu đề tài “Khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH”

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 23/10/2017 @ 10:03 chiều In Tin mới cập nhật | No Comments

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi nghiệm thu [1]

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đề tài “Khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH” nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng về cơ chế khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH để chỉ ra những tồn tại và vướng mắc của cơ chế đang áp dụng. Qua đó, đề xuất cơ chế khoán tài chính mới trong hệ thống NHCSXH trên cơ sở gắn kết quả hoạt động của các đơn vị với thu nhập của người lao động, tạo sự chủ động cho các đơn vị tổ chức nhận khoán, thực hiện tốt kế hoạch tài chính, đồng thời, tuân thủ và chấp hành đúng chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiệm vụ chính gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học về tài chính và khoán tài chính, từ đó nêu những đặc thù về khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH; phân tích thực trạng kết quả tài chính của NHCSXH hiện nay, phân tích các chỉ tiêu về tài chính, hạn chế tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề xuất một số kiến nghị liên quan đến công tác khoán tài chính của NHCSXH.

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Ước trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu [2]

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Ước trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Đánh giá về những nội dung nghiên cứu trong đề tài, các ý kiến phản biện cho rằng: Đề tài “Khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH” đã hệ thống hóa được những vấn đề mang tính lý luận về tài chính và cơ chế khoán tài chính, phân tích được thực trạng cơ chế khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH hiện nay. Với những giải pháp của nhóm nghiên cứu đưa ra sẽ góp phần trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, tạo động lực tinh thần làm việc cho cán bộ viên chức và người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải đánh giá cao quá trình thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu đề tài của nhóm nghiên cứu, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình nghiên cứu được xây dựng khá công phu, khoa học, gắn liền với thực tiễn hoạt động của NHCSXH. Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến cách so sánh để làm rõ hơn những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc về cơ chế khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH mà công trình thực hiện thể hiện rất cụ thể, rõ ràng. Phần kết cấu đề tài cũng đảm bảo tính lô gích, khoa học. Cuối cùng, Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh đề tài đảm bảo tốt các tiêu chí, mục đích nội dung đặt ra của đề tài.

Đề tài “Khoán tài chính trong hệ thống NHCSXH” đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Giỏi.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu [3]

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/nghiem-thu-de-tai-khoan-tai-chinh-trong-he-thong-nhcsxh.html

URLs in this post:

[1] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2017/10/image00113.jpg

[2] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2017/10/image0027.jpg

[3] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2017/10/image0032.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.