Năm 2015: Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực NHCSXH

23/01/2015
(VBSP News) Đó là nhiệm vụ trọng tâm được tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Đào tạo thống nhất thông qua tại Hội nghị người lao động năm 2015 của Trung tâm Đào tạo và Hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn cơ sở khóa III (2012 - 2014) vừa diễn ra sáng ngày 23/1/2015.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo hoạt động của Trung tâm Đào tạo năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo cáo hoạt động công đoàn năm 2014, giai đoạn 2012 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, giai đoạn 2015 - 2017.

Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế nhấn mạnh: “Năm 2014, công tác đào tạo của NHCSXH đã có những bước tiến vượt bậc. Chất lượng đào tạo được cải tiến, phát triển toàn diện, nội dung bài giảng chuyên sâu, sát với thực tế, phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn, thu hút được người học và tăng hiệu quả truyền tải kiến thức. Chất lượng các khóa đào tạo được Ban lãnh đạo NHCSXH đánh giá cao”.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Trần Hữu Ý báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Trần Hữu Ý báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Trong năm 2014, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức thành công 35 lớp đào tạo cho 1.626 học viên là cán bộ NHCSXH, phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế tổ chức 2 lớp đào tạo cho 26 cán bộ NHCS nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Đặc biệt, năm 2014 cũng là năm đầu tiên Trung tâm Đào tạo tổ chức lớp đào tạo đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trung cho học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh và tương đương. Ngoài ra, trung tâm còn tham gia nhóm nghiên cứu và xây dựng Đề án đào tạo trực tuyến E-Learning. Các khóa đào tạo đã tập trung chú trọng về kỹ năng điều hành, quản lý, xử lý công việc, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống tiếp tục được quan tâm, chất lượng các đề tài được nâng lên, sản phẩm của nhiều đề tài nghiên cứu đã được đưa vào ứng dụng trong thực tế tác nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng hoạt động chuyên môn. 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo Vũ Xuân Quang báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014, giai đoạn 2012 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, giai đoạn 2015 - 2017

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo Vũ Xuân Quang báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014, giai đoạn 2012 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, giai đoạn 2015 - 2017 

Bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn, trong năm 2014, Công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên chấp hành nghiêm túc chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành; thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; quan tâm, chăm lo tạo điều kiện về vật chất, tinh thần, cơ hội phát triển cho cán bộ của trung tâm; không ngừng xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; hưởng ứng nhiệt liệt các đợt vận động của công đoàn cấp trên về các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động cộng đồng…

Năm 2015, Trung tâm Đào tạo bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch công tác đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ viên chức trong toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế yêu cầu, trong thời gian tới, Trung tâm Đào tạo cần gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với yêu cầu thực tiễn, chú trọng công tác đào tạo lại cán bộ. Nghiên cứu mở rộng phương thức đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ trong hệ thống nghiên cứu tìm hiểu chủ trương, chính sách của ngành, văn bản nghiệp vụ của NHCSXH, đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng… Cán bộ Trung tâm cần tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế để phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công đoàn cơ sở tiếp tục làm tốt công tác động viên, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cở sở, phối hợp chuyên môn tổ chức tốt hội nghị đối thoại; quan tâm chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, vì cuộc sống cộng đồng.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác