- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Mai Châu có 299 hộ thoát nghèo từ vốn ưu đãi

Posted By On 03/03/2014 @ 4:01 chiều In Tin vắn | No Comments

Năm 2013, qua đánh giá của NHCSXH huyện Mai Châu (Hòa Bình), đã có hơn 10.401 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn tín dụng chính sách với mức dư nợ bình quân trên 14 triệu đồng/hộ. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 299 hộ thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 23,11%; thu hút tạo việc làm mới cho 266 người lao động; xây dựng mới 1.610 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 270 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất nâng cao đời sống… Trong năm 2014, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 1.550 triệu đồng; tăng trưởng dư nợ tín dụng 6,5%; nợ quá hạn dưới 0,5%/tổng dư nợ; thu lãi đạt 95% trở lên lãi phải thu và lãi tồn; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu khác. 


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/mai-chau-co-299-ho-thoat-ngheo-tu-von-uu-dai.html

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.