- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Posted By On 03/05/2013 @ 5:36 sáng In Công tác Đảng | No Comments

2.5-Khai-mac-HN-TU7 [4]

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn, bao gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị diễn ra từ ngày 2 - 11/5.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-7-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi.html

URLs in this post:

[1] Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: https://vbsp.org.vn/phat-bieu-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-7-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html

[2] Những kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 7: https://vbsp.org.vn/nhung-ket-qua-chu-yeu-cua-hoi-nghi-trung-uong-7.html

[3] Phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) : https://vbsp.org.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-7-khoa-xi.html

[4] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2013/05/2.5-Khai-mac-HN-TU7.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.