- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Kế hoạch số 1189/KH-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh xã hội về: Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 18/04/2020 @ 9:29 sáng In Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 Lần thứ 3 năm 2019 | Comments Disabled

0001 [1]
0002 [2]0003 [3]0004 [4]0005 [5]


0006 [6]0007 [7]


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/ke-hoach-so-1189kh-ldtbxh-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-ve-cuoc-thi-cac-tac-pham-bao-chi-viet-ve-cong-tac-giam-ngheo-nam-2020.html

URLs in this post:

[1] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00012.jpg

[2] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00022.jpg

[3] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00032.jpg

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00042.jpg

[5] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/00051.jpg

[6] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/0006.jpg

[7] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/0007.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.