- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Hơn 29 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi (QRT - 12/7/2021)

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 13/07/2021 @ 11:04 sáng In Xem/Video | Comments Disabled


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/hon-29-nghin-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-duoc-tiep-can-nguon-von-uu-dai-qrt-1272021.html

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.