- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Dẫn đầu cụm thi đua nhờ phát huy tốt vai trò tổ chức Đảng

Posted By On 21/03/2014 @ 5:14 chiều In Công tác Đảng | No Comments

Lâm Đồng giải ngân cho vay hộ nghèo tại Điểm giao dịch xã [1]

Lâm Đồng giải ngân cho vay hộ nghèo tại Điểm giao dịch xã

Nhận thức sâu sắc để hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, cần phải phát huy tốt vai trò lãnh, chỉ đạo của tổ chức Đảng ở đơn vị, những năm qua, cấp ủy chi bộ NHCSXH tỉnh Lâm Đồng ngoài việc thường xuyên quan tâm công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, còn chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để phát huy tốt vai trò hạt nhân trong đơn vị, cấp ủy chi bộ NHCSXH tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, năng lực lãnh, chỉ đạo của tổ chức Đảng thông qua các biện pháp: chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể phát hiện, giúp đỡ, giới thiệu cho cấp ủy những cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú để cấp ủy tiếp tục giúp đỡ, gửi đi bồi dưỡng kiến thức về Đảng, phát triển đảng viên đủ tiêu chuẩn “vừa hồng, vừa chuyên”; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập Nghị quyết Đảng các cấp, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt việc thực hiện các cuộc vận động lớn do Đảng - Nhà nước phát động, trong đó có việc gắn thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chất lượng, hiệu quả công tác, việc chấp hành Điều lệ Đảng, 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định 47/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

Với việc thực hiện tốt các biện pháp nói trên, chi bộ NHCSXH tỉnh Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, nhiều năm liên tục từ 2005 - 2013 được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nên đã thực sự nâng cao được vai trò lãnh, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể chính trị của đơn vị. Nhiều năm qua, chi nhánh luôn thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do NHCSXH Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng giao. Đơn cử như năm 2013 được cụm thi đua của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh bình chọn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua. Năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của chi ủy chi bộ, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn vốn cho vay các chương trình của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã giúp gần 3.000 hộ thoát nghèo, tạo và tăng thêm việc làm cho 2.062 lao động, tạo điều kiện cho trên 8.500 HSSV có điều kiện học tập, giúp xây dựng được 9.153 công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp chuẩn tại các vùng nông thôn. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,13%. Cùng với việc cho vay vốn, công tác huy động vốn và nâng cao chất lượng tín dụng tại NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cũng đạt được kết quả rất khả quan. Trong năm 2013, chi nhánh đã huy động vốn đạt số dư 97,7 tỷ đồng, trong đó: huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 48,7 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,98%/tổng dư nợ, chỉ còn 5 xã có nợ quá hạn trên 2%, Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại khá, loại tốt chiếm 97,2%, không có Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại kém; tỷ lệ thu lãi đạt 101% kế hoạch.

Những kết quả đạt được trong hoạt động chuyên môn, xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị và các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng những năm qua, cũng như trong năm 2013, cho phép NHCSXH tỉnh Lâm Đồng luôn là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong cụm thi đua của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Điều này khẳng định một điều rằng: Một khi tổ chức Đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh, chỉ đạo, thì đơn vị luôn đạt được những thành tích to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/dan-dau-cum-thi-dua-nho-phat-huy-tot-vai-tro-to-chuc-dang.html

URLs in this post:

[1] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2014/03/ảnh-Dẫn-đầu-cụm-thi-đua-nhờ-phát-huy-tốt-vai-trò-tổ-chức-Đảng.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.