- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Đại hội Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Posted By On 15/04/2015 @ 3:00 chiều In Công tác Đảng,Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV | No Comments

BCH Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội [3]

Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh và hoạt động của các tổ chức đoàn thể có sự chuyển biến mạnh mẽ… Chính vì vậy, đã có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc; Chi bộ đã kết nạp 07 đảng viên mới, ngoài ra công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn kịp thời.

Cụ thể, so với đầu nhiệm kỳ, tổng nguồn vốn các chương trình cho vay đạt 2.179 tỷ đồng, tăng 860 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%. Doanh số cho vay đạt 3.051 tỷ đồng với trên 160 nghìn lượt khách hàng vay vốn, tạo việc làm cho gần 7 nghìn lao động; trên 64 nghìn hộ thoát nghèo; trên 38 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; 3,6 nghìn lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; xây dựng hơn 46 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… đặc biệt vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH cũng đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Bình giảm từ 25,17% năm 2010 xuống còn 10,23% cuối năm 2014.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người lao động; luôn bám sát và gắn kết có hiệu quả vào chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Tài được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/dai-hoi-chi-bo-nhcsxh-ti%cc%89nh-qua%cc%89ng-bi%cc%80nh-la%cc%80n-thu%cc%81-iv-nhiem-ky-2015-2020-thanh-cong-tot-dep.html

URLs in this post:

[1] Đảng bộ NHCSXH TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020: https://vbsp.org.vn/dang-bo-nhcsxh-tp-can-tho-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-ii-nhiem-ky-2015-2020.html

[2] Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ NHCSXH tỉnh Lào Cai: https://vbsp.org.vn/dai-hoi-lan-thu-iii-nhiem-ky-2015-2020-dang-bo-nhcsxh-tinh-lao-cai.html

[3] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2015/04/Untitled-15.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.