Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 5451/QĐ-NHCS 21/10/2020 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về