- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Bổ sung lãnh đạo NHCSXH làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

Posted By On 06/03/2015 @ 6:02 chiều In Tin nổi bật | No Comments

Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 - 2020 được thành lập theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 12/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 - 2020.

Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phó Trưởng Ban thường trực) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cụ thể: Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện mục tiêu giảm nghèo; chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách giảm nghèo; đề xuất cơ chế, giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/bo-sung-lanh-dao-nhcsxh-lam-thanh-vien-ban-chi-dao-trung-uong-ve-giam-ngheo-ben-vung.html

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.