- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

BẢNG VÀNG DANH DỰ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 02/07/2020 @ 11:15 sáng In Nét đẹp văn hóa NHCSXH | Comments Disabled

0001 [1]

0002 [2]

0003 [3]

0004 [4]

0005 [5]

0006 [6]

0007 [7]

0008 [8]

0009 [9]

0010 [10]

0011 [11]

0012 [12]

0013 [13]

0014 [14]

0015 [15]

0016 [16]

0017 [17]

0018 [18]

0019 [19]

0020 [20]

0021 [21]

0022 [22]

0023 [23]

0024 [24]

0025 [25]

0026 [26]

0027 [27]

0028 [28]

0029 [29]

0030 [30]

0031 [31]

0032 [32]

0033 [33]

0034 [34]

0035 [35]

0036 [36]

0037 [37]

0038 [38]

0039 [39]

0040 [40]

0041 [41]

0042 [42]

0043 [43]

0044 [44]

0045 [45]

0046 [46]

0047 [47]

0048 [48]

0049 [49]

0050 [50]

0051 [51]

0052 [52]

0053 [53]

0054 [54]

0055 [55]

0056 [56]

0057 [57]

0058 [58]

0059 [59]

0060 [60]

0061 [61]

0062 [62]

0063 [63]

0064 [64]

0065 [65]

0066 [66]

0067 [67]

0068 [68]

0069 [69]

0070 [70]

0071 [71]

0072 [72]

0073 [73]

0074 [74]

0075 [75]

0076 [76]

0077 [77]

0078 [78]

0079 [79]

0080 [80]

0081 [81]

0082 [82]

0083 [83]

0084 [84]

0085 [85]

0086 [86]

0087 [87]

0088 [88]

0089 [89]

0090 [90]

0091 [91]

0092 [92]

0093 [93]

0094 [94]

0095 [95]

0096 [96]

0097 [97]

0098 [98]

0099 [99]

0100 [100]

0101 [101]

0102 [102]

0103 [103]

0104 [104]

0105 [105]

0106 [106]

0107 [107]

0108 [108]

0109 [109]

0110 [110]

0111 [111]

0112 [112]

0113 [113]

0114 [114]

0115 [115]

0116 [116]

0117 [117]

0118 [118]

0119 [119]

0120 [120]

0121 [121]

0122 [122]

0123 [123]

0124 [124]

0125 [125]

0126 [126]

0127 [127]

0128 [128]

0129 [129]

0130 [130]

0131 [131]

0132 [132]

0133 [133]

0134 [134]

0135 [135]

0136 [136]

0137 [137]

0138 [138]

0139 [139]

0140 [140]

0141 [141]

0142 [142]

0143 [143]

0144 [144]


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/bang-vang-danh-du-giai-doan-2015-2020.html

URLs in this post:

[1] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0001.jpg

[2] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0002.jpg

[3] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0003.jpg

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0004.jpg

[5] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/00051.jpg

[6] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0006.jpg

[7] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0007.jpg

[8] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0008.jpg

[9] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0009.jpg

[10] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0010.jpg

[11] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0011.jpg

[12] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0012.jpg

[13] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/00131.jpg

[14] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0014.jpg

[15] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0015.jpg

[16] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/00161.jpg

[17] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/00171.jpg

[18] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0018.jpg

[19] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0019.jpg

[20] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0020.jpg

[21] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0021.jpg

[22] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0022.jpg

[23] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0023.jpg

[24] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0024.jpg

[25] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0025.jpg

[26] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0026.jpg

[27] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0027.jpg

[28] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0028.jpg

[29] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0029.jpg

[30] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0030.jpg

[31] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/00311.jpg

[32] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/00321.jpg

[33] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0033.jpg

[34] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0034.jpg

[35] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0035.jpg

[36] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0036.jpg

[37] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0037.jpg

[38] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0038.jpg

[39] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0039.jpg

[40] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0040.jpg

[41] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0041.jpg

[42] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0042.jpg

[43] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0043.jpg

[44] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0044.jpg

[45] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0045.jpg

[46] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0046.jpg

[47] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0047.jpg

[48] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0048.jpg

[49] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0049.jpg

[50] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0050.jpg

[51] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0051.jpg

[52] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0052.jpg

[53] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0053.jpg

[54] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0054.jpg

[55] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0055.jpg

[56] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0056.jpg

[57] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0057.jpg

[58] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0058.jpg

[59] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0059.jpg

[60] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0060.jpg

[61] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0061.jpg

[62] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0062.jpg

[63] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0063.jpg

[64] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0064.jpg

[65] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0065.jpg

[66] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0066.jpg

[67] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0067.jpg

[68] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0068.jpg

[69] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0069.jpg

[70] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0070.jpg

[71] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0071.jpg

[72] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0072.jpg

[73] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0073.jpg

[74] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0074.jpg

[75] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0075.jpg

[76] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0076.jpg

[77] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0077.jpg

[78] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0078.jpg

[79] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0079.jpg

[80] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0080.jpg

[81] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/00811.jpg

[82] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0082.jpg

[83] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0083.jpg

[84] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0084.jpg

[85] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0085.jpg

[86] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0086.jpg

[87] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0087.jpg

[88] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0088.jpg

[89] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0089.jpg

[90] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0090.jpg

[91] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0091.jpg

[92] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0092.jpg

[93] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0093.jpg

[94] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0094.jpg

[95] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0095.jpg

[96] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0096.jpg

[97] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0097.jpg

[98] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0098.jpg

[99] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0099.jpg

[100] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0100.jpg

[101] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0101.jpg

[102] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0102.jpg

[103] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0103.jpg

[104] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0104.jpg

[105] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0105.jpg

[106] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0106.jpg

[107] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0107.jpg

[108] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0108.jpg

[109] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0109.jpg

[110] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0110.jpg

[111] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0111.jpg

[112] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0112.jpg

[113] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0113.jpg

[114] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0114.jpg

[115] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0115.jpg

[116] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0116.jpg

[117] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0117.jpg

[118] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0118.jpg

[119] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0119.jpg

[120] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0120.jpg

[121] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0121.jpg

[122] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0122.jpg

[123] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0123.jpg

[124] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0124.jpg

[125] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0125.jpg

[126] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0126.jpg

[127] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0127.jpg

[128] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0128.jpg

[129] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0129.jpg

[130] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0130.jpg

[131] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0131.jpg

[132] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0132.jpg

[133] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0133.jpg

[134] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0134.jpg

[135] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0135.jpg

[136] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0136.jpg

[137] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0137.jpg

[138] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0138.jpg

[139] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0139.jpg

[140] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0140.jpg

[141] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0141.jpg

[142] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0142.jpg

[143] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0143.jpg

[144] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2020/07/0144.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.