Xứng danh là Ngân hàng của người nghèo (VOV1 - 12h - 5/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash