Xứng danh là Ngân hàng của người nghèo (VOV1 – 12h – 5/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash