Xuân về trong ngôi nhà mới của người nghèo ở Quảng Bình (VTV1 - 8h35 - 23/2/18)