Xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi (QBTV - 25/12/18)