Vốn ưu đãi chắp cánh ước mơ đến trường (VOV1 - 7h15 - 21/7/17)