Vốn ưu đãi cải thiện đời sống bà con vùng đất Cố Đô (VOV1 - 5h40 - 03/7/17)