Vốn tín dụng ở Kiên Hải, Kiên Giang (VOV1 - 07/12/18)