Vốn tin dụng chắp cánh ước mơ tới giảng đường tại Hà Tĩnh (VOV1 – 23/4/18)