Vốn cho người nghèo tái sản xuất sau lũ (VTV8 - 9h - 4/4/17)