Vốn chính sách thắp sáng ước mơ đến trường (VOV1 - 29/8/18)