Vốn chính sách giúp người dân khôi phục sản xuất sau lũ

(VBSP News) Đợt lũ cuối năm 2016 đã làm 7.700ha lúa, mía, sắn cùng các loại hoa màu của bà con nông dân trong tỉnh Phú Yên bị ngập nước và hư hại nặng, hơn 230 con gia súc, hơn 448.000 con tôm hùm nuôi bị chết. Trước những thiệt hại nặng nề của người dân trên địa bàn, trong đó có nhiều gia đình thuộc diện nghèo bị thiệt hại, NHCSXH tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng hoàn thành danh sách các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ vào cuối năm 2016 để làm các thủ tục xử lý nợ bị rủi ro theo quy định. Cùng với đó, NHCSXH còn ưu tiên phân bổ nguồn vốn được bố trí năm 2017 để giải ngân kịp thời cho người dân bị thiệt hại sau mưa lũ có vốn để tiếp tục sản xuất.

Nhờ vào cuộc tích cực, kịp thời của NHCSXH tỉnh Phú Yên mà đến nay, nhiều người dân trong vùng ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện khôi phục hoạt động SXKD, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của LÊ HẢO qua phóng sự ảnh sau.