Vinh danh những người phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (VTV1 - 19h00 - 26/11/18)