Vận động người Mông vay vốn chính sách (VTV1 - 05h45 - 7/11/17)