Ủng hộ đồng bào thiệt hại cơn bão số 12 (BGTV - 20h00 - 5/11/17)