Tư vấn cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn (VTV1 – 5h30 – 5/7/17)