Tư vấn cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn (VTV1 - 5h30 - 5/7/17)