Truyền hình trực tiếp Cặp lá yêu thương tại Cà Mau - Nơi miền cực Nam của Tổ Quốc (VTV1 - 12/02/17)