Triển khai dịch vụ tin nhắn đến khách hàng trong hệ thống NHCSXH (TTXVN - 20h00 - 13/1/18))