Trên 556 nghìn người nghèo được vay vốn ưu đãi (TTXVN - 20h - 03/4/17)