Trên 500 nghìn người nghèo được vay vốn ưu đãi (VTV1 - 5h30 - 02/4/17)