Trên 200.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn (VTV8 – 11h30 – 13/5/18)