Trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh nghèo tại Phú Thọ (PTV)