Trao tiền cho lá chưa lành tại Vĩnh Long (Chuyển động 24h - 18h30 - 30/6/18)