Trao tiền cho Lá chưa lành tại Trà Vinh (Chuyển động 24h – 18h30 – 05/5/18)