Trao tiền cho Lá chưa lành tại tỉnh Đắk Nông (Chuyển động 24h - 18h30 - 08/9/18)