Trao tiền cho Lá chưa lành tại Tây Ninh (Chuyển động 24h - 18h30 - 04/3/18)