Trao tiền cho Lá chưa lành tại Lạng Sơn (Chuyển động 24h – 18h30 – 09/6/18)