Trao tiền cho các Lá chưa lành tại tỉnh Lai Châu (Chuyển động 24h - 18h30 - 01/12/18)