Trao tiền Cặp lá yêu thương tại thành phố Hải Phòng (VTV1 - 11h30 - 13/04/19)