Trao quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VTV8 - 18h00 - 15/7/17)