Trao quà Tết cho hộ nghèo ở Cao Bằng (CRTV - 19h45 - 17/01/19)