Trao quà hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai tại Quảng Ngãi (QNTV - 20h00 - 08/11/17)