Trao quà cho Lá chưa lành tại Thái Nguyên (Chuyển động 24h tối - 11/03/17)